Kadry i płace

* Specyfika pracy Pracownika Kadr i Płac – odpowiedzialność na tym stanowisku pracy,charakterystyka pracy

* Podstawowe przepisy BHP pracodawcy wobec Pracownika – omówienie wytycznych w związku z zatrudnieniem pracownika

* Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rodzaje ubezpieczeń, rodzaje funduszy FP,
FGŚP, FEP., wysokość składek, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, obowiązki i
odpowiedzialność pracodawcy wobec pracownika. Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych ZUA,
ZFA,ZPA, ZAA, ZBA, rodzaje dokumentów rozliczeniowych RZA,RSA, RCA, DRA . Ćwiczenia w
odliczaniu składek po stronie Płatnika i Ubezpieczonego. Obsługa programu Płatnik – ćwiczenia,
założenie kartoteki Płatnika, zgłaszanie ubezpieczonego, tworzenie raportów rozliczeniowych,
wprowadzanie urlopów, okresów nieobecności, tworzenie wysyłki do ZUS

* Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Omówienie części A, B, C (przykłady
dokumentacji)

* Lista płac jako charakterystyczny element Kadr i Płac, rodzaje list, rozliczanie wynagrodzeń z
umowy o pracę, umów cywilnoprawnych ćwiczenia, rozliczanie dodatków . Omówienie rodzajów
umów: umowa na czas nieokreślony, na czas określony, na czas zastępstwa, umowy
cywilnoprawne

* Urlopy pracownicze – podstawy prawne, rozliczanie wynagrodzenia urlopowego ćwiczenia

* Wynagrodzenie chorobowe- podstawy prawne, rozliczanie wynagrodzenia chorobowego

* Obsługa programu Optima moduł Kadry Płace, założenie firmy, konfiguracja programu,
zatrudnianie pracowników, realizacja płatności, tworzenie list płac, tworzenie dokumentów
dotyczących ubezpieczenia pracowników, tworzenie PIT, rozliczenie miesiąca

* Egzamin końcowy sprawdzający zdobytą wiedzę