Operator podestów ruchomych

* Ogólne wiadomości o podestach

* Budowa podestów ruchomych

* Urządzenia zabezpieczające

* Eksploatacja podestów ruchomych

* Wiadomości o dozorze technicznym

 * Wiadomości z zakresu BHP

* Zajęcia praktyczne