Operator suwnic

* Wiadomości o dozorze technicznym

* Ogólne wiadomości o dźwigach

* Budowa i działanie, elementy i zespoły suwnic

* Zagrożenia przy suwnicach

* Eksploatacja

* Obsługa zawiesi

* Wiadomości z zakresu BHP

* Zajęcia praktyczne