Operator żurawi samojezdnych

* Ogólne wiadomości o dźwigach

* Budowa żurawia przenośnego

* Urządzenia zabezpieczające

* Eksploatacja żurawi przenośnych

* Obsługa zawiesi

* Wiadomości o dozorze technicznym

* Wiadomości z zakresu BHP

* Zajęcia praktyczne