Pracownik administracyjno-biurowy

* Pracownik biurowy – charakterystyka zawodu

* Bhp na stanowisku biurowym

* Pracownik biurowy z niezbędną specjalizacją księgowość

* Wprowadzenie do problematyki organizacji pracy biurowej -aspekty psychologiczne

* Redagowanie pism

* Obsługa typowych urządzeń biurowych oraz oprogramowania dedykowanego do biura