Operator wózków jezdniowych I WJO

* Typy stosowanych wózków jezdniowych

* Budowa wózków jezdniowych

* Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy

* Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.

* BHP

* Wiadomości o Dozorze Technicznym

* Zajęcia praktyczne

*Egzamin Państwowy przed komisją UDT